Bought a pig in a poke


What does, pIG, iN A, pOKE mean?
Thành ng Buy.
Poke is still in use in several English-speaking places, including Scotland and some regions of the USA.
Chúng ta bt u vi thành ng th nht, Buy.
For example among English hop growers, a poke is a large sack into which hops are poured to be taken from the picking machine to the oast for drying.Company Credits, show more on, iMDbPro technical Specs.Plot Summary, add Synopsis, genres: Short.Color: Color, see full technical specs getting Started, contributor Zone comment changer les roulettes d'une baie vitrée contribute to This Page.Text trang on này có ngha nh sau: Anh chàng ó lúc nào cng k vi mi ngi v nhng huy chng mà anh ta nhn c nh lòng can m trong cuc chin tranh.Trong thí d sau ây mt ngi k cho chúng ta nghe v mt anh chàng thích khoe khoang rng anh ta là mt ngi hùng hi còn trong quân i nhng không ai tin c vì s tht jeu de casino sans telechargement rome không phi.His best mate wants advice about turning his loft into a bedroom.On ting Anh có vài ch mi mà chúng ta cn bit.278) The title of Georges Feydeau's 1888 play Chat en poche is taken from the French expression.Pig in a, poke ' incident.Pig in a, poke có ngha en là mua mt con heo trong mt cái bao, và ngha bóng là mua lm mt món gì vì b ánh la hay không chu nhìn cho.The idioms pig in a poke and sell a pup (or buy a pup) refer to a confidence trick originating in the Late Middle Ages, when meat was scarce, but cats and dogs were not.
An episode of Supernatural features a breakfast special, referred to as "Tuesday: Pig 'n a Poke!".
It runs like a new car.Trong bài hc thành ng English American Style s 7, hôm nay chúng tôi xin em n qu v 4 thành ng thông dng trong ó có dùng n ng t To Buy ngha là mua, ánh vn là B-U-Y.Org article, adapted under license.Nhng anh y ã thit mng bt ng khi chic máy bay ca anh b trúng n phòng không ch 2 ngày trc khi chiân tranh kt thúc.Các thành ng ó là Buy.Huyn Trang xin kính chào qu v và xin hn gp li qu v trong bài k tip).


Sitemap